Sunday Jul 03, 2022

เกร็ดความรู้ ของนม รู้แล้ว ดื่มนมอร่อยขึ้นเยอะ

นมนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายอย่างมาก  และ หลายคนนั้นอาจจะชื่นชอบนมอยู่แล้ว เพราะว่าด้วยประโยชน์ที่หลากหลาย รวมทั้งในเรื่องของ รสชาติที่หลากหลายอย่างมากนั้นจึงให้นมนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่หลายคนนั้นนั้นชื่นชอบด้วยเช่นกัน และ ในบทความนี้เราจะมาดูดถึงเกร็ดความรู้ในการดื่มนนมกันดีกว่านะครับว่าในการดื่มนั้นจะมีเกร็ดความรู้อะไรบ้าง  ดื่มนมในช่วงเวลาทีแตกต่างกันให้ประโยชน์ที่แตกตางกัน   การดื่มนั้นไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม All Season หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นั้นการที่เรานั้นดื่มในช่วงเวลาที่แตกต่างกันก็จะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน  ดังนั้นหากลองไล่หาข้อมูลดูจะได้รู้ว่าในการดื่มนมนั้นในช่วงเวลาที่แตกต่างก็จะได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นการดื่มนมนั้นก็มีช่วงเวลาที่ควรดื่มด้วยเช่นกัน   นมที่เหมือนนมวัวมากที่สุดคือนมพาสเจอรไรส์   นมพาสเจอไรส์นั้นเป็นอีกหนึ่งในนมที่มีการเลือกดื่มอย่างหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม All Season และ แบรนด์อื่น ๆ ซึ่งนมพาสเจอรไรส์นั้นจะมีการผ่านกระบวนการความร้อน และ ทำให้ฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  ซึ่งการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนนั้นจะใช้เวลาเพียงไม่นาน และ ที่สำคัญนั้นการเลือกดื่มนมพาสเจอไรส์นั้นจะเป็นนมที่ให้ความรู้ที่เหมือนกับการดื่มนนมวัวมากที่สุดในบรรดานมที่มีการจำหน่ายแล้วทั้งมด   ดื่มนมมากเกินไปอันตายต่อร่างกาย   การดื่มนนมมากเกินไปนั้นจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายอย่างมากด้วยเช่นกัน  หากว่าเรานั้นดื่มนมมากเกิน ไม่ว่าจะเป็นกระดูกพลุน ไขมันเกิน และยังมีผลเสียอื่น ๆ อีกมากมายเลยด้วยเช่นกันดังนั้นเรื่องของการดื่มนมนั้นเราควรที่จะดื่มในปริมาณที่พอสมควร ไม่ควรที่จะดื่มมากเกินไป ไม่อย่างนั้นอาจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดี  การดื่มนมไม่ใช่เรื่องของเด็ก   อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของการดื่มนมนั้นหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดว่ะต้องเป็นเด็ก ๆ ดื่มเท่านั้น แต่ว่าในความจริงแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม นั้นการดื่มนั้นสามารถใช้ได้กับทุกช่วงอายุ ทุกวัยได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยนั้นคือในเรื่องของการที่เรานั้นจะดื่มนมนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ก็สามารถที่จะดื่มได้อย่างแน่นอน  และที่สำคัญนั้นไม่ว่าจะช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตามก็จะได้รับสารอาหาร และ คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเหมือนเดิมด้วยเช่นกัน   […]

Back to Top